Welke steunmaatregelen en subsidies bestaan er voor starters?


> ondertitel komt hier

20/08/2020

Een eigen zaak uit de grond stampen, vraagt soms een investering. Maar als starter kan je beroep doen op heel wat steunmaatregelen en subsidies. We lichten er een aantal uit.

Startlening
Starters die minder dan vier jaar bezig zijn in hoofdberoep kunnen terecht bij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor een achtergestelde lening. Dat betekent dat als jouw onderneming in financiële moeilijkheden terechtkomt, andere schuldeisers voorgaan op het PMV.

Een startlening kan oplopen tot maximaal 100.000 euro met een looptijd tussen de drie en tien jaar en een vaste jaarlijkse rentevoet van 3%. Je mag het geld gebruiken voor materiële, immateriële en financiële investeringen of inzetten als bedrijfskapitaal (voor de start of daarna).

Je vraagt een startlening aan via je bank of via een van de microkredietverstrekkers waarmee de PMV samenwerkt. Meer informatie vind je op de website van de PMV.

Cofinanciering
Start je een nieuwe zaak of onderneming, maar ben je al langer dan vier jaar zelfstandig? Dan kan je een aanvraag indienen voor een Cofinanciering. Ook dat is een achtergestelde lening van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Het maximale bedrag is 350.000 euro en het geld kan je gebruiken voor materiële, immateriële en financiële investeringen of bedrijfskapitaal.

Een Cofinanciering van de PMV – het woord zegt het zelf al – gebeurt in combinatie met een andere financieringsvorm van een bank, een investeringsfonds of een crowdfundingplatform dat samenwerkt met de PMV. Op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) lees je alles over deze Cofinanciering.

De PMV biedt ook andere vormen van ondersteuning aan, in de vorm van een Winwinlening en een Waarborglening.

Microkredieten & Impulskrediet
Sommige ondernemers en zelfstandigen kunnen geen lening aangaan bij een traditionele kredietinstelling. Wel komen ze onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een microkrediet. Een voorbeeld: het Impulskrediet van vzw Hefboom, een onderneming die advies en krediet verleent aan organisaties en projecten die hun schouders zetten onder een sociale en duurzame samenleving.

Meer informatie over Impulskrediet lees je op de website van VLAIO.

Starterskorting of Vrijstelling van vennootschapsbijdrage
Elke zelfstandige betaalt sociale bijdragen in ruil voor sociale rechten. Dankzij de Starterskorting betalen zelfstandige starters in hoofdberoep lagere sociale bijdragen tijdens de eerste vier kwartalen.

Wie een vennootschap opricht, kan tijdens de eerste drie jaar genieten van een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage.

Wil je de Starterskorting of Vrijstelling van de vennootschapsbijdrage aanvragen? Neem contact op met een van onze startersadviseurs. Zij helpen je graag op weg.

Specifieke steun
Sommige steunmaatregelen zijn gericht op specifieke sectoren of uitzonderlijke omstandigheden.

  • CultuurKrediet
    Ondernemingen uit de creatieve en culturele sector die geen lening krijgen van de bank, kunnen een beroep doen op het CultuurKrediet. Het leenbedrag schommelt tussen 5.000 en 10.000 euro en mag gebruikt worden voor investeringen, werkingskosten en de uitwerking van bepaalde projecten.
  • Subsidies van Kind & Gezin voor kinderdagverblijven
    Kinderdagverblijven komen – mits ze voldoen aan enkele voorwaarden – in aanmerking voor subsidies van Kind & Gezin. Deze subsidies zijn trapsgewijs opgebouwd en bij elke nieuwe trede moet de kinderopvang aan nieuwe voorwaarden voldoen. Het gaat onder andere om een basissubsidie, een subsidie inkomenstarief of een subsidie inclusieve kinderopvang. Ook voor ruimere openingsuren en flexibele gezinsopvang zijn er subsidiemogelijkheden.
  • Springplank naar zelfstandige
    Onder bepaalde voorwaarden mag je tijdens je werkloosheid starten als zelfstandige. Je behoudt dan maximaal twaalf maanden je uitkeringen. Het gaat wel over starten als zelfstandige in In bijberoep een zaak opstarten, mag niet als je werkloos bent. Meer informatie vind je op de website van VDAB.

Naast de Vlaamse overheidssteun bieden ook veel provincies en steden en gemeenten ondersteuning aan starters.

Op de website van VLAIO vind je een gedetailleerd overzicht van alle steunmaatregelen.

Komt jouw zaak in aanmerking voor een steunmaatregel of subsidie? Neem contact op met onze startersadviseurs, zij zoeken het graag met je uit!

Ja, ik boek een kennismakingsgesprek met een startersadviseur